Política de reembolso

Els nostres clients dins del termini  dels 14 dies naturals des de la recepció de la comanda podran cancel·lar íntegrament la comanda remetent al correu electrònic laguineushop@gmail.com un email notificant la cancel·lació en el que haurà de reflectir com a assumpte: Avís de cancel·lació comanda. Després de rebre el seu correu electrònic cancel·lant la comanda, enviarem al Client un correu electrònic amb el número de cancel·lació. 

El dret de cancel·lació és aplicable sempre que els articles es retornin en les mateixes condicions en què el Client els va rebre, juntament amb el seu embalatge original complet, etiquetes i qualsevol altre accessori relacionat amb aquests. L'única direcció on es rebran els articles serà: Rial de Sa Clavella, 7 - 08350 Arenys de Mar. Recomanem que el Client utilitzi per a l'enviament de la comanda cancel·lada un mètode segur i amb seguiment d'aquesta, ja que el Client serà el responsable dels danys ocasionats en els articles fins a la recepció de la mateixa per part nostre. Així mateix, es recomana que el Client conservi el comprovant de l'enviament de la comanda cancel·lada, davant de possibles eventualitats.

Després de la recepció al magatzem de la comanda cancel·lada, determinarem si els articles que hem rebut es troben en les mateixes condicions en què li van ser enviats. Els articles que hagin estat retornats danyats, incomplets, deteriorats, usats, bruts o fora de termini no seran reemborsats i seran posats a disposició del Client remitent i reenviats a ports deguts. Si es compleixen les condicions anteriorment previstes respecte a terminis, comunicacions i, si escau estat dels articles, es reintegrarà l'import de la comanda a client en un termini no superior a 30 dies.

Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d'alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorregudes per lliurar-li l'article. La devolució s'efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. Queden fora de perill els drets reconeguts per la legislació vigent.