Política de privacidad

Laia Simarro Ferré, en representació de www.laguineushop.com,
garanteix que tractarà les dades personals complint amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal
(LOPD) el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica
15/1999 (RLOPD), i la legislació en matèria de serveis de la
societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE).
A aquest efecte, hem adoptat les mesures de caràcter tècnic i
organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i
fitxers. Per comprar articles de La Guineu, caldrà que els clients
facilitin dades personals, els quals hauran de ser veritables,
exactes, actualitzats i complets. Mitjançant el registre i
l'acceptació de les condicions de compra, el Client es considera
legalment informat i consenteix a La Guineu a emmagatzemar i tractar
les dades de caràcter personal facilitades en el registre, els
derivats de l'ús del servei (les dades obtingudes de les compres),
així com els resultants de processos informàtics amb la finalitat
de prestar el servei sol·licitat pel client i fer-lo partícip del
pla comercial, per al que es realitzaran segmentacions sobre les
seves dades, estudis de mercat i elaboració de perfils, derivats
o no de l'anàlisi dels seus hàbits de compra; tractament que
permetrà aplicar avantatges, descomptes i ofertes addicionals al 
client i rebre comunicacions promocionals, l'enviament, per
mitjans electrònics o no, s'autoritza expressament al sol·licitar
l'alta en el servei. Sent norma essencial per la nostra part la
seguretat i la garantia i protecció de la privacitat dels nostres
clients, és convenient que el client llegeixi la Política de
Privadesa i Protecció de Dades aplicable a totes les dades dels
nostres clients, la qual es pot consultar a la part inferior
d'aquesta pàgina.